Gasinstallaties in en rond uw pand

Werkzaamheden aan uw gas- en elektravoorzieningen kunt u het best laten uitvoeren door een KOMO-instal gecertificeerde installateur. Op de site van de InstallQ staat een actuele lijst van de certificaathouders en hier vindt u meer informatie over certificeren.

Overigens kunnen ook installateurs die niet beschikken over een KOMO-instal certificaat vakbekwaam zijn. Nadat eind jaren negentig de vakbekwaamheidseisen voor installateurs uit de wet zijn geschrapt, zijn er binnen de installatiebranche zelf eisen vastgesteld voor bedrijven. Via de websites InstallQ of Techniek Nederland kunt u installateurs vinden die voldoen aan de ze branche-eisen.

U begrijpt dat wij voldoen aan de bovenstaande eisen!

Tip: Gasinstallatie

Laat werkzaamheden aan gasinstallaties over aan een installateur. Laat gastoestellen regelmatig (1 x per 1 à 2 jaar) schoonmaken en controleren door een installateur. Daarbij moet ook gekeken worden of het toestel voldoende luchttoevoer heeft. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer het toestel voor het laatst is gecontroleerd.

Wanneer u blijvend gas ruikt buiten of in de woning.

  • Waarschuw direct het energiebedrijf of een installateur.
  • Sluit de hoofdkraan.
  • Open deuren en ramen.
  • Vermijd vuur of vonkvorming.
  • Schakel geen elektrische verlichting of toestellen in of uit.

Waterinstallaties

Het is belangrijk om de watervoorziening te laten aanleggen door een erkend installateur. Er zijn risico's op het gebied van Legionella en een installateur weet hoe deze risico's beperkt kunnen worden. Wilt u zelf werkzaamheden uitvoeren aan het waternet, bijvoorbeeld een verouderde loden waterleiding vervangen, neem dan contact met ons op. Ons installatiebedrijf is op de hoogte van wet- en regelgeving voor het aanleggen van waterleidingen en wij kunnen u waar nodig adviseren en ondersteunen. Neem contact op voor een afspraak.

Tip: algemeen onderhoud van de installatie

Laat de warmwaterinstallatie 1x per 1,5 tot 2 jaar door uw installateur onderhouden. Indien u de installatie huurt of u woont in een huurwoning, dan zal de verhuurder de onderhoudsperiode van de warmwaterinstallatie in de meeste gevallen bewaken. Om bevriezing van de waterleidingen te voorkomen kunt u bij vorst de buitenkraan aftappen. En heeft de warmwaterinstallatie een storing, kijk dan eerst op de display (regelpaneel) van de cv-ketel/boiler. Met de code op het display in de hand kunt u mogelijk de storing zelf verhelpen. Kijk in de gebruiksaanwijzing van het toestel.

Riolering

Of het nu gaat om een vrije verval riolering of een mechanische riolering, wij leggen het vakkundig voor u aan. Wij maken meestal gebruik van kunststof rioolbuizen. Indien gewenst of noodzakelijk worden andere materialen ingezet.

Wilt u meer weten over gas, water en riool of wilt u een storing melden, neem dan contact met ons op, of bel: 0226 316 444.